COMPOSITION


Siu Kin Wai – Chairman
Chong Lee Chang – Member

Chan Cheong Yee – Member