COMPOSITION


Chong Lee Chang – Chairman
Shiu Shu Ming – Member
Siu Kin Wai – Member